Schenkingen

  • De Buurthuiskamer Aduard is een ANBI. Mocht u een schenking aan de Buurthuiskamer willen doen, dan is het voordeel van de ANBI-status dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dan dus mee aan uw gift.
  • Voor informatie over schenkingen kunt u contact opnemen met penningmeester Hebe Bosker: hhbosker@ziggo.nl /  06-25078704‬